sluit venster
Novostar Public Development Group
Novostar Public
  • Onderzoek
  • Advies
  • Management
Verder
Novostar Academy
  • Opleiding & Training
  • Coaching
  • Assessments
Verder
Dashboard KCC

KCC Gemeente Oirschot kiest voor de Novostar Opleidingsmethode©

Logo_Gemeente_Oirschot.jpgDe gemeente Oirschot heeft onlangs een nieuwe visie met 7 mijlpalen vastgesteld voor de gemeentelijke dienstverlening. Om de gekozen mijlpalen te realiseren is er een actieplan opgesteld waarin alle aan te pakken punten worden beschreven. Eén van de mijlpalen gaat over het in beeld brengen van en op niveau krijgen van de gewenste vaardigheden van de medewerkers. Daarbij gaat het om digitale vaardigheden, sociale vaardigheden, gespreksvaardigheden, enz. 

Novostar is gestart met een uitvoerige observatie op de werkvloer en heeft daarbij op een objectieve wijze de vaardigheden van de KCC medewerkers in kaart gebracht met een speciaal daarvoor ontwikkeld instrument. Dit instrument biedt inzicht in hoeverre de medewerkers tijdens de klantgesprekken diverse vaardigheden toepassen. Door een analyse op de uitkomsten van deze scan kwamen individuele en generieke opleidingsbehoeften naar voren. Op basis daarvan is er een opleidingsprogramma vastgesteld waarbij ook Novostar de uitvoering voor haar rekening mag nemen. Ons trainersteam gaat daarbij aan de slag met trainingen op het gebied van teamsamenwerking, digitale vaardigheden, gesprekstechnieken, omgaan met weerstand en voeren van lastige gesprekken, multitasking en klant- en vraaggericht werken. Het opleidingstraject wordt afgesloten met een praktijktoets. 

Ook interesse in onze vaardigheidsscan of opleidingen? Kijk op www.novostar-academy.nl voor meer informatie of bel met ons 085 - 78 23 775.

KCC Gemeente Oirschot kiest voor de Novostar Opleidingsmethode©