sluit venster
Novostar Public Development Group
Novostar Public
  • Onderzoek
  • Advies
  • Management
Verder
Novostar Academy
  • Opleiding & Training
  • Coaching
  • Assessments
Verder
Dashboard KCC
In een schriftelijke rapportage worden de individuele resultaten van de digitale test alsmede de uitkomsten van het interview duidelijk weergegeven. Hierin wordt per competentie aangegeven in hoeverre de kandidaat aan de vooraf opgestelde eisen (in het competentieprofiel) voldoet of kan gaan voldoen door bijvoorbeeld opleidingen, cursussen, trainingen, coaching en/of stages.�

Eventueel brengen wij ook een groepsrapportage uit. Deze rapportage biedt onder meer inzicht in de generieke teamuitkomsten voor wat betreft gedrag en competenties, relevante verbeterpunten en de consequenties voor opleiding en training.

De verbeter- en actiepunten kunt u vastleggen in het Ontwikkelkompas. Goed talentmanagement en hulp bij de ontwikkeling van competenties van medewerkers stopt niet bij het uitdraaien en bespreken van een rapportage. De praktijk leert dat medewerkers het lastig vinden om vervolgens concreet invulling te geven aan hun ontwikkelmogelijkheden.�

Daarom biedt Novostar een interactief ontwikkelplatform aan, het Ontwikkelkompas. Het Ontwikkelkompas sluit aan op de uitslag van de e-assessments op het terrein van de competenties. De resultaten van de e-assessments worden ingeladen in het Ontwikkelkompas waardoor de medewerker op een praktische en toegankelijke wijze met zijn ontwikkeling verder kan gaan.

Het Ontwikkelkompas is zo op gezet dat de medewerker “gedwongen” wordt zijn acties SMART en toetsbaar te maken.

De deelnemer kan ervoor kiezen om zijn Ontwikkelkompas te delen met zijn HR manager of lijnmanager zodat dit als input kan dienen voor ontwikkelgesprekken en vervolggesprekken op basis van de uitslag van de diverse rapportages.

Wat levert het op?